<strong>Vị trí: Kế toán trưởng</strong>
Số lượng: 01

1. Mô tả công việc:
– Thiết lập và điều hành phòng kế toán. Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại Công ty.
– Hướng dẫn và kiểm tra kế toán kế toán viên lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của ban lãnh đạo, các BCTC, báo cáo thuế tháng/quý/năm.
– Làm việc với các cơ quan chức năng có liên quan.
– Cập nhật các văn bản, quy định có liên quan đến nghiệp vụ tài chính kế toán và phổ biến lại cho bộ phận.
– Lập kế hoạch và các giải pháp cho các hoạt động tài chính kế toán cho các hoạt động của Công ty. Xây dựng các quy định về hạch toán, quản lý tài sả, nguồn vốn.
– Cùng với Ban giám đốc xây dựng chế độ lương, thưởng, phạt và hàng tháng tính lương cho cán bộ công nhân viên của Công ty.
– Làm những công việc do Ban giám đốc yêu cầu.

2. Quyền lợi được hưởng:
– Mức lương thỏa thuận.
– Được thưởng, các chính sách phúc lợi và các chế độ nhân sự phù hợp.
– Môi trường làm việc ổn định.
– Trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

3. Yêu cầu công việc:
– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán và có chứng chỉ Kế toán trưởng.
– Có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành các công việc của phòng kế toán.
– Thành thạo các chuẩn mực kế toán và các hạch toán nghiệp vụ kế toán.
– Nắm vững và thành thạo các quy định của Thuế.
– Có 03 -05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

4. Thông tin liên hệ:
Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản Kim Sơn
Địa chỉ: 163 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại: 0909709629
Gặp Anh Tiến.